KKK Muvazzaf Astsubay Alımı Yapıyor!

Paylaş
 
[Toplam:4    Ortalama:2.8/5]

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yayınladığı duyuru ile astsubay alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adayların 11 Eylül 2017 tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Astsubay alımı için başvuru şartları neler?

KKK astsubay ihtiyacını karşılamak için dış kaynaktan alım yapacağının duyurusunu yaptı. Yapılan duyuru ile beraber aranan şartlar, astsubay alımı başvuru tarihi, adaylarda aranan özellikler içeriğin devamında.

2017 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI

Personel Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığının astsubay alımına ilişkin yaptığı duyuruyu yayınladı. Bu duyuruya göre astsubaylık başvuruları internet üzerinden http://msbtemin.kho.edu.tr/msbtemin/ sitesinden yapılacak. Bu siteye giren adaylar T.C kimlik numaralarını, eğitim durumlarını ve kişisel bilgilerini kaydederek ön kayıt işlemini tamamlamış olacaklar. Astsubay olmak isteyen adaylar 7 aşamadan geçerek astsubay olmaya hak kazanacaklar. Bahsi geçen aşamalar aşağıdaki gibi olacak.

1- Kayıt Kabul

2- Fiziki Kontrol

3- Fiziki Yeterlilik Şartı (Sportif Faaliyetler)

4- Kişilik Değerlendirme Testi

5- Mülakat

6- Genel Sağlık Muayenesi

7- Arşiv araştırması ve Güvenlik Soruşturması

Devlet personeli olmak isteyen hemen hemen bütün kişilere arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu süreç sizin bilginiz olmadan tamamlanacak.

ASTSUBAYLIK VE SUBAYLIK ŞARTLARI NELER?

Muvazzaf subay ve astsubay alımı istihdamına ilişkin yayınlanan tablo-1’de gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre (YÖK fakülteleri/yüksekokullarında denkliği kabul edilen mezunlar veya öğrenciler) kanun, yönetmelik ve yönergeler kapsamında personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan erkek adayların,

1- Geçerliliği bulunan KPSS93 Önlisans/KPSS3 Lisans Puanı en az 60 puan olanlar (son iki yılda en yüksek alınan puan baz alınacaktır)

2- İki yıllık veya dört yıllık yüksek okul/fakülte bitirenlerin kanuni sebeplerle  (eğitim,tecil v.b) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirememiş olanlar,

3- Askerlik yapan yedek subay, kısa dönem erbaş veya erler, veya askerlikten terhis olanlar, (yedek subay olamaz hükmü bulunanlar başvuru yapamazlar.)

4- Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini takiben en az 2 yıl veya daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler astsubay alımına başvuruda bulunabilecektir.

ASTSUBAY OLACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

“Astsubay Başvuruları 2017” ile aranan şartlar aşağıda listelenmiştir.

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

(4) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(5) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

(6) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

(7) Herhangi bir bayan veya erkekle nikâhsız yaşamamak,

(8) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(9) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

(10) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(11) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

SUBAY-ASTSUBAY ALIMINA YAŞ ŞARTI

01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular) olmak.

Bu yazı 575 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak