Kişiye Özel Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Paylaş
 
[Toplam:1    Ortalama:1/5]

Herkesin farklı bir çalışma yöntem ve tekniği vardır. Çoklu zeka kuramına göre her insanın farklı yönleri gelişmiş oluyor. Bu yüzden her bireyin kendine özgü çalışma yöntemleri ve stratejileri bulunmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse işitsel zekaya sahip olan bir öğrencinin sözel becerisi zayıf olabilir. Bu yüzden yazmak veya okumak bu tarz bir zeka türüne sahip olan bireyler için pek verimli olmayabilir ve başarısız olma ihtimali de yükselir.

Çoklu Zeka Çeşitleri

  • Görsel Zeka (Uzamsal)
  • Kinestetik Zeka
  • Müziksel Zeka
  • Sözel Zeka
  • İçsel Zeka
  • Sosyal Zeka
  • Matematiksel Zeka
  • Doğasal Zeka
  • Varoluşsal Zeka

Ders çalışacak kimsenin hangi zeka türüne sahip olduğunu bilmesi fayda sağlayacaktır. Aslında bir bireyin yalnızca bir zeka türünde iyi olması gibi bir zorunluluk da bulunmuyor. Örneğin bir birey hem müziksel hem de içsel zekaya sahip olabilir. Çalışma yöntem ve tekniklerini de bu zeka kuramının alt başlıklarında şekillendirmek gerekmektedir.

Çoklu zeka kuramında bulunan zeka çeşitlerinin alt başlıkları şeklinde sıralayabileceğimiz verimli ders çalışma yöntemleri hangileridir?

  Sözel-Dilsel zekanın en verimli yöntemi: Not alarak ders çalışmak

1- Not Alarak Ders Çalışmak: Bazı öğrenciler sınavlardan önce muhakkak notlar alırlar. Çünkü not almadan konuyu anlamadığını düşünürler. Aslında bu bireylerin sözel-dilsel becerilerinin ağırlıkta olduğunun ispatıdır. İnsanın, zihnindeki düşünceleri sözcüklerle ifade edebilme; sözcüklerle anlatılanları da zihninde anlamlandırabilme becerileriyle ilgilidir. Özellikle ders esnasında alınan not ile birlikte zihninizi bu süreçte etkin şekilde kullanabilir ve gelecekte yapılacak tekrar için kendinize bir guide (rehber) hazırlamış olursunuz.

     Okuyarak mı yoksa yazarak mı ders çalışmalıyım?

2- Okuyup özet çıkararak ders çalışmak: Sözel zekaya sahip bireyler iyi bir hitabet gücüne sahip  olurlar ve  özellikle sözel-dilsel derslerde başarılı olurlar. Bu zeka türünde genel olarak okuma-yazma becerileri etkin şekilde kullanılır. Bu yüzden bu zeka türüne sahip olan bireyler okumayı ve yazmayı severler ve bir konuyu anlamak için yapacakları ikinci önemli yöntem okumak ve mümkünse özet çıkarmak olacaktır.

    Video izleyerek ders çalışmak = Görsel Zeka

3- İzleyerek ders çalışmak: Görsel/Uzamsal zeka türüne sahip olan bireyler sözel zeka sahibi bireylerin aksine bir konuyu görerek/izleyerek daha kalıcı hale getirirler. Örneğin bu beceriye sahip olan bireyler not almasa bile yalnızca öğretmenlerini dinleyerek başarılı olabilirler. Okulda hiç kalem defter getirmeden sizden daha fazla not alan arkadaşlarınız var ya. İşte o arkadaşların görsel ve içsel zekaya sahip olan kişilerdir. Okulda hocalarını gördükleri/duydukları gibi video izleyerek de bir konu hakkında çok rahat bilgi birikimi edinebilirler. Şekil çizmek, tablolar oluşturmak veya bazı kavramları kodlama yoluna gitmek de bu kişiler için kullanılabilecek yöntemlerin başında geliyor.

                    Arkadaşlarla toplu bir şekilde ders çalışmak

4- Toplu bir şekilde ders çalışmak: Sosyal zekaya sahip olan insanlar rahat çevre edinirler ve sosyal bir kişiliğe sahiptirler. Bu zeka türüne sahip olan kişiler çevreleri tarafından sevilir ve sayılırlar. Peki bu zeka türüne sahip bir kişi nasıl ders çalışmalıdır?

Okul hayatımızda bazı kişiler olmuştur ve çevresindeki arkadaşlarına ders anlatarak sınıftaki en yüksek notları alanda her zaman o olur. İşte bu arkadaşlarımız sosyal zekaya sahiptirler ve toplu bir şekilde ders çalışarak kendi yöntemini oluşturmuştur.

                      Soru çözerek ders çalışmak

5- Soru çözerek ders çalışmak: Bu yöntemi bütün zeka kuramlarında düşünebiliriz fakat en etkin kullanabilecek zeka kuramı matematiksel-mantıksal kuramdır. Matematiksel zekâ, sayı ve sembolleri etkin kullanma, soyut kavramlar türetme ve mantık yürütebilme becerileriyle ilgilidir. Analitik düşünebilme konusunda iyidirler, parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma, tümden gelim veya tüme varım konusunda başarılıdırlar. Bu zeka türüne sahip olan bireyler özellikle soru çözerek ve matematiksel işlemler yaparak ders çalışmayı tercih ederler.

6- Kendi çalışma yöntemini kendin belirle: İçsel zeka sahibi bireyler kendi yöntem ve stratejilerini kendileri belirler. Çünkü böyle kimseler hangi yönlerinin güçlü hangi yönlerinin ise zayıf olduğunu bilirler. Yani, içsel zekâsı gelişmiş kimseler, neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Bu yüzden, başladıkları işte başarılı sonuçlar elde etme olasılıkları çok yüksektir.

Çoklu zeka kuramlarına göre meslek seçiminde de doğru kararlar vermek gerekir. Örnek vermek gerekirse kinestetik bir zekaya sahip bir birey aktif, vücudunu etkin şekilde kullanabileceği bir mesleği icra etmeyi hem sever hemde o meslekte başarılı olma ihtimali yükselir.

Gardner’ın çoklu zeka kuramına göre zeka çeşitleri ve uygun meslekler:

Gardner’ın çoklu zeka kuramına göre ders çalışma ve sınava hazırlanma tekniklerinin ve yöntemlerinin belli başlı örneklerini sizler için sıraladım. Aslında verdiğim örnekler sadece kendi türünüzü belirlemenize yardımcı olacaktır. Daha fazla örneği kendiniz de türetebilirsiniz.

Peki sahip olduğumuz kuram ile hangi meslekleri seçmeliyiz?

 

 

1-Matematiksel/Mantıksal Zekaya uygun meslekler: Muhasebeci, bankacı, bilgisayar programcısı, mühendis, yatırımcı, araştırmacı, bilim adamı v.b

2- Dilsel Zekaya uygun Meslekler: Avukat, komedyen, editör, tarihçi, gazeteci, şair, politikacı, psikoterapist, satış elemanı, çevirmen v.b

3- Görsel Zekaya uygun Meslekler: Fotoğrafçı, grafik tasarımcısı, reklamcı, mimar, moda tasarımcısı, film editörü, yönetmen, denizci, tur rehberi, pilot, terzi, şehir planlamacısı v.b

4- Müziksel Zekaya uygun Meslekler: Besteci, orkestra şefi, dansçı, müzisyen, müzik terapisti, müzik öğretmeni, şarkı sözü yazarı, ses mühendisi v.b

5- İçsel Zekaya uygun Meslekler: Girişimci, danışman, yaratıcı yazar, psikolog, araştırmacı yazar v.b

6- Sosyal Zekaya uygun Meslekler: Öğretmen, psikolog, danışman, hemşire, politikacı, halkla ilişkiler uzmanı, resepsiyonist, sekreter, toplum liderleri, sosyal hizmetler uzmanı v.b

7-Bedensel/Kinestetik Zekaya uygun Meslekler: Akrobat, dansçı, oyuncu, marangoz, koreograf, teknisyen, heykeltıraş, cerrah, beden eğitimi öğretmeni v.b

8. Doğacı  Zekaya Uygun Meslekler: Ziraat Mühendisi, Arkeolog, Meteorolog, Biyolog, Zoolog, Çevre Bilimci v.b

 

Bu yazı 682 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak